ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ ve ÜNİVERSİTE SEÇİM KURULU


ODTÜ 2017-2018 ÖTK SEÇİM DUYURUSU


DUYURU


ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi doğrultusunda üniversitemizde Öğrenci Temsilcileri Seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

Öğrenciler tarafından seçimle belirlenecek Bölüm/Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD)/Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO)/Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrenci Temsilcilerinin oluşturacağı Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Öğrenci Kurulları ile Üniversite Öğrenci Konseyi ve Yönetim Kurulu, öğrencilerle ilgili faaliyetlerde ilgili birimlerin öğrencilerini temsil edebilecek, öğrencilerle ilgili konularda çalışma ve araştırma grupları oluşturarak öneriler geliştirebilecek, öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, ilgili birim yönetici ve/veya yönetim organlarına iletebilecektir.

Rektörlük tarafından bu yıl öğrenci temsilcileri seçimlerini yürütmek ve koordine etmek amacıyla, Y. Doç. Dr. Hale Işık Güler, Doç Dr. Emre Alp ve Y. Doç. Dr. Besim Can Zırh Üniversite Seçim Kurulu olarak görevlendirilmişlerdir.

 

Seçim takvimi, diğer açıklama ve duyurular otk.metu.edu.tr adresinde sunulmaktadır. Bu sayfa seçim dönemi boyunca Üniversite Seçim Kurulu tarafından düzenli olarak güncellenecektir. 

Hazırlanan seçim takvimine göre, Bölüm/ YDYO/MYO Öğrenci Temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler, Bölüm Ana Bilim Dalı Başkanlıkları veya YDYO ve MYO Müdürlüğü'nden; disiplinlerarası lisansüstü programlarda EABD Öğrenci Temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler ise ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alacakları veya yukarıda belirtilen web adresinden indirecekleri  Aday Başvuru Formunu doldurarak 23 Ekim 2017 -  27 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıtlı oldukları akademik birime teslim etmelidirler. Birinci tur seçimler 13 Kasım 2017 Pazartesi günü yapılacaktır. Hazırlık sınıfı öğrencileri  oylarını YDYO'da, önlisans öğrencileri oylarını MYO’da kullanacaklardır. Öğrenci Temsilcileri seçimi Anabilim Dalları için ilgili Bölümlerde ve disiplinlerarası programlar için ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

 

Üniversitemizde seçimlerin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için akademik ve idari birimlerimiz ile öğrencilerimizin, gerekli özen ve sorumluluğu göstermesi ve tüm öğrencilerimizin seçimlere aday olarak veya oy kullanarak  katılmaları beklenmektedir.

Tüm mensup ve öğrencilerimize saygılarımızla duyurulur.

 

 

Üniversite Seçim Kurulu